Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dom Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej swoją działalność prowadzi na podstawie:

- Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 6/24/2024 z dnia 19 czerwca 2024r.,

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 ze zm.),

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj.Dz.U. 2012 poz. 964 ze zm.),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.).

 

Dom Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej jest jednostką budżetową Powiatu Namysłowskiego i w swojej działalności stosuje zasady gospodarki finansowej określone dla jednostek budżetowych.

Nadzór organizacyjny i gospodarczy nad działalnością Domu sprawuje Starosta Namysłowski.