Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dom Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej swoją działalność prowadzi na podstawie:

- Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 129/458/2022 z dnia 12 kwietnia 2022r., zmienionego Uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 136/488/2022 z dnia 10 czerwca 2022r.,

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023r. poz. 572),

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2022 poz. 530),

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 734),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725,1747, 1768, 1964,2414, z 2023 r.
poz. 412, 497,658, 803)

 

Dom Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej jest jednostką budżetową Powiatu Namysłowskiego i w swojej działalności stosuje zasady gospodarki finansowej określone dla jednostek budżetowych.

Nadzór organizacyjny i gospodarczy nad działalnością Domu sprawuje Starosta Namysłowski.