Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostępność usług w DPS ’’Promyk” dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Działając na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243 ze zm.) informuję się, jak następuje:

  1. Osoba uprawniona, tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do wykorzystywania środków wspierających komunikowanie się w kontaktach z Domem Pomocy Społecznej ’’Promyk”.

  2. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. takiej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

  3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania, a Dom Pomocy Społecznej ’’Promyk” do zapewnienia jej dostępu do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) oraz do skorzystania ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

  4. Świadczenie, o którym mowa w pkt 3 jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 ze zm.).

  5. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem przypadków nagłych) przed planowaną wizyta w DPS ’’Promyk”.

  6. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie DPS ”Promyk”.

  7. W przypadku braku możliwości realizacji wniosku w wyznaczonym terminie, osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, jak również zostanie wyznaczony nowy termin realizacji wniosku lub zostanie wskazana inna forma realizacji uprawnień wynikających z przytoczonej wyżej ustawy.

  8. Dane kontaktowe:

          Dom Pomocy Społecznej ,,Promyk" w Kamiennej

          ul. Kępińska 1

          46-100 Namysłów

           e-mail: dps@namyslow.pl

           fax.: 77/4100358 wew. 30