Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostępność usług w DPS ’’Promyk” dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Działając na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824) informuję się , jak następuje:

  1. Osoba uprawniona, tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do wykorzystywania środków wspierających komunikowanie się w kontaktach z Domem Pomocy Społecznej ’’Promyk”.

  2. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. takiej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

  3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania, a Dom Pomocy Społecznej ’’Promyk” do zapewnienia jej dostępu do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) oraz do skorzystania ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

  4. Świadczenie, o którym mowa w pkt 3 jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2016r. poz.2046, 1948 oraz z 2017r. poz. 777,935,1428).

  5. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem przypadków nagłych) przed planowaną wizyta w DPS ’’Promyk”.

  6. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie DPS ”Promyk”.

  7. W przypadku braku możliwości realizacji wniosku w wyznaczonym terminie, osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, jak również zostanie wyznaczony nowy termin realizacji wniosku lub zostanie wskazana inna forma realizacji uprawnień wynikających z przytoczonej wyżej ustawy.

  8. Dane kontaktowe:

          Dom Pomocy Społecznej ,,Promyk"

          ul. Kępińska 1, Kamienna

          46-100 Namysłów

           e-mail: dps@namyslow.pl

           fax.: 77/4100358 wew. 30