Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny

Dla pracowników:  

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej ul. Kępińska 1, 46-100 Namysłów,
 2. Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Promyk”, tel. 77 4 100 358,
 3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków, jako zakładu pracy oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy,
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 6. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 7. Pracownik posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych,
 8. Podanie przez pracownika danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Pracownik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości spełnienia przez zakład pracy obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz pracownika,
 9. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane nie zgodnie z przepisami RODO,
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Dla mieszkańców:

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej ul. Kępińska 1, 46-100 Namysłów,
 2. Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Promyk”, tel. 77 4 100 358,
 3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków, jako zakładu pracy oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych mieszkańców jest ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz zadania zlecone przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 6. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 7. Mieszkaniec posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych,
 8. Podanie przez mieszkańca danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Mieszkaniec jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz mieszkańca,
 9. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane nie zgodnie z przepisami RODO,
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Dla kontrahentów:

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej ul. Kępińska 1, 46-100 Namysłów,
 2. Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Promyk”, tel. 77 4 100 358,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b,
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 6. Kontrahent posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych,
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane nie zgodnie z przepisami RODO,
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Dla monitoringu wizyjnego:

Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej ul. Kępińska 1, 46-100 Namysłów,
 2. Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Promyk”, tel. 77 4 100 358,
 3. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu zdarzeń do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej „Promyk”,
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. Dane osobowe (wizerunek) przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne.
 6. Kontrahent posiada prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych,
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane nie zgodnie z przepisami RODO,
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.